Think Out!

Innovative Component Solutions Group

گروه نوآوران تجهیزات صنعتی

شرکای جهانی

 ما معتقدیم که در مرز تغییر، تیم  ما با بهتر اندیشیدن و با ودر نظر گرفتن پویایی سیستم ظریف و پیچیده خود تاثیر شگرفی بر محیط جهانی پیرامون خود دارد!

گروه نوآوران تجهیزات صنعتی( ICS GROUP) ، با سرعت هر چه تمامتر در حال گذر از عصر تکنولوژی ، مهندسی و طراحی با پیشرفته ترین متد حاضر در این عصر می باشد !

گروه نوآوران تجهیزات صنعتی( ICS GROUP) ، راه حل هایی را برای واحد های اصلی استراتژیک از جمله علوم پزشکی، انرژی، آب، نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و سایر بخش های زیرساخت های حیاتی ارائه می نماید.

گروه نوآوران تجهیزات صنعتی( ICS GROUP) ، با بیش از نیم قرن سابقه طراحی، مهندسی و تولید ، با همکاری و سرمایه نیروی انسانی خود به طور مستمر و پایدار با آگاهی و هشیاری و کار توام ، بسوی پیشرفت گام بر می دارد.

ما با همکاری (JV) داخلی و بین المللی خود در دهکده جهانی، برای تامین چالش برانگیزترین درخواست ها و نیازهای واحدهای اصلی استراتژیک ، با در نظر گرفتن تاثیرات عظیم فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT  ، بی وقفه حمایت می کنیم که فن آوری های نوظهور و انقلابی مانند بخش های مهم از جمله بیومدسین( زیست پزشکی)، بیوانفورماتیک، ژنتیک، انرژی، آب، نفت، گاز و پتروشیمی را به یک میزان بی نظیر عملی می کند !

گروه نوآوران تجهیزات صنعتی( ICS GROUP) اعتقاد راسخی دارد که تغییرات در دهه آینده ، از یک دوره هزار ساله تغییر فراتر می رود.